GPS Aviasi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

GPS Aviasi adalah GPS yang digunakan untuk penerbangan oleh para pilot untuk mamandu atau navigasi di udara dalam mengendalikan pesawat terbang.