Perkakas

Perkakas adalah alat bantu yang biasa digunakan manusia untuk memperlancar aktivitasnya dalam menghasilkan sesuatu.